Brf Stationsparken

Malmö, Skåne

Årsredovisningar - Mäklarinformation 

Avgiftshöjningar
Enligt föreningens ekonomiska plan skall avgifter höjas med 2% varannat år. Styrelsen gör en bedömning uifrån kommande års budget på en skälig höjning, angiven i procent. En eventuell höjning, utöver föreningens långsiktiga ekonomiska plan, aviseras i god tid före verkställandet till medlemmarna.

Årsredovisning
Se bifogade årsredovisningar till höger.

Överlåtelser 
Örehus Fastighetsförvaltning AB sköter föreningens administration vid överlåtelser. 

Avgifter
Överlåtelseavgiften är 2,5% av basbeloppet och betalas av köparen.
Pantsättningsavgiften är 1% av basbeloppet och betalas av pantsättaren.

Medlemsskap
Föreningen tillåter inte juridisk person att inneha en bostadsrätt i föreningen. Vi tillåter naturligtvis alla boende i en o samma bostadsrätt att vara medlemmar, men sk delägarskap, med medlem som ej bor i bostadsrätten, tillåts ej.

Tillsyn/besiktning av lägenhet
Tillsyn sker efter överenskommelse när medlemsansökan är godkänd och i nära anslutning till överlåtelsedatum. Vid tillsyn är såväl säljare som köpare välkomna att delta. Vi kontaktar alltid berörda parter i god tid innan tillsyn ska ske.

Medlemsåtagande
Föreningen har full förvaltning av fastigheterna och vår utemiljö. Föreningen anordnar årligen medlemsaktiviteter (frivilligt deltagande) där vi tillsammans utför enklare åtgärder eller reparationer. Det är uppskattat om medlemmar aktiverar sig och bidrar på det sätt en kan; kanske utföra enklare reparattioner eller hålla i en social aktivitet. Allt som kan bidra till en god fastighetesekonomi, vacker utemiljö och god grannsämja uppmuntras!

Kontakt
För mer information, kontakta Örehus Fastighetsförvaltning
tlf. 040-23 43 00, vard 10.00 - 12.00