Brf Storken 12

Stockholm

Styrelsen

 

Ledamot Funktion
Thomas Ögren Ordförande
Fredrik Nikolajeff Vice ordf
Robert Lindros Kassör
Mikael Claesson Ledamot
Henrik Andersson Ledamot
Joakim Olofsson Ledamot
Linnea Soper Sjöberg Suppleant
Lena B Eriksson SuppleantStyrelsen kontaktas i första hand via
e-post: brfstorken12@gmail.com

För akuta ärenden nås ordförande på tel.: 0702622020.

Notera att alla medlemmar i styrelsen får de mail som skickas till denna adress.

 

 

Föreningens egen startbild