BRF Sturen större

Stockholm

Om föreningen

Föreningen
Föreningen är en äkta förening med organisationsnummer
716416-7160. Den bildades 1980.

Adress till föreningen
Brf Sturen Större
Tjärhovsgatan 5
116 21 Stockholm
www.sturenstorre.se

 

Fastighetsskötare
Holmfast Drift AB

Felanmälan görs till styrelsen, som i sin tur felanmäler  till fastighetsskötaren.

Föreningens styrelse 2017

 • Ordförande Sandra Schöld, Östgötagatan 29
 • Kassör Rikard Hummel-Gumaelius, Tjärhovsgatan 5
 • Sekreterare Annika Ribbenstrand, Östgötagatan 29
 • Fastighetsfrågor Mikael Hernesten, Östgötagatan 29
 • Thomas von Matérn, Tjärhovsgatan 5
 • Lotta Sundqvist, Östgötagatan 29
 • Daniel Robberts, Östgötagatan 29

 

Antal lägenheter
Det finns 41 lägenheter som upplåts med bostadsrätt. 

Hyreslokaler
Inom fastigheten finns 4 marklokaler som upplåts med hyresrätt och som bidrar till att hålla medlemsavgifterna låga.

Gemensamma utrymmen
Det finns en tvättstuga med två tvättmaskiner, en torktumlare och ett torkskåp. Tvättstugan kan bokas alla dagar.

Sophantering

Hushållsopor i soprummet på Östgötagatan. Endast hushållssopor i gröna kärlen.
OBS: Vi delar soprum med Coffice och de använder de vita kärlen.

Grovsopor saknar vi hantering av, vid vår och/eller höststädningen kan man lämna in sina grovsopor.

Följande saker lämnas vid återvinningstationerna vid Kapellgränd eller vid Katarina Norra Skola

 • Tidningar 
 • Elektronikavfall 
 • Plast och glas 
 • Batterier

 

Utemiljö
Föreningen har en innergård med bord, stolar och grillmöjligheter.

Värme, vatten och el
Fastigheten värms med fjärrvärme vilket är en miljövänlig och ekonomisk uppvärmningsform som ingår i avgiften. Även kallt och varmt vatten ingår i avgiften. Varje lägenhet har egen elmätare.
Stamventilerna i källaren byttes 2006 och de sista avloppsstammarna byttes 2004.

Elstigarna fram till varje lägenhetssäkringsskåp byttes på 90-talet. Alla lägenheters huvudsäkring finns i låst rum i källaren. Varje medlem ansvarar för all elinstallation efter säkringsskåpet.

TV och bredband
Vi har comhem som leverantör av bredband och kabel-TV. Grundutbudet av analoga TV-kanaler ingår i avgiften.

Parkering
Boendeparkering på gatan gäller. 

Brandsläckare och brandvarnare
Föreningen har ombesörjt att varje lägenhet har fått brandvarnare, brandsläckare och brandfilt.
Föreningen har en brandskyddsansvarig, Ulf Ribbenstrand. Vi jobbar med systematiskt brandskydd SBA https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Brandskydd/Ansvar-SBA--skriftlig-redogorelse/Systematiskt-brandskyddsarbete/ 

Andrahandsuthyrning
Om du vill hyra ut din bostad i andra hand måste du använda den här blanketten för att be din hyresvärd om lov. Föreningen tar ut lagstadgad avgift för detta. Läs gärna på vad det innebär att hyra ut i andra hand.

Ombud vid föreningsstämma
Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Endast annan medlem, make, sambo eller myndig närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen får vara ombud. Ombudet får inte företräda mer än en medlem. Fullmakt finns att ladda ner här.

Föreningens egen startbild

Foto: Salin, Kasper 1856-1919.Skapad:1885-1918.Källa: stockholmskallan.stockholm.se Objekt-ID:F 4485