Sundholmen 1

Limhamn, Skåne

Bredband
Från och med 1 mars 2015 kommer alla hushåll vara anslutna till Ownit 100 Mbps fiber. Kostnaden 109 kr/mån läggs på månadsavin och är obligatorisk. Man kan även teckna via Com Hem men kostnaden står medlemmen själv för. Router och annan nätverksutrustning bekostas av medlemmen.

TV
Analoga och digitala grundutbudet från Com Hem ingår i månadsavgiften. Kanal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Kunskapskanalen och Barnkanalen. Danska DR1 och Danska TV2 ingår endast analogt. 

Via abonnemanget hos Ownit kommer man kunna teckna bredbandstv hos Viasat och Canal Digital som har mycket bra priser. Läs mer på Ownit.se. Vi kommer ha kvar Com Hem som leverantör av TV (grundutbudet).

Telefoni
Ownit tillhandahåller telefoni via bredbandet. Läs mer på Ownit.se.

Bifogade dokument