Sundholmen 1

Limhamn, Skåne

Felanmälan: Sker alltid till Bredablick eller vid akuta ärenden till Örestads Bevakning. Vi har 5 års garanti på entrepenaden och därför kan vissa saker vara garantiärenden som varken föreningen eller medlemmen ska stå för. Visar sig felet bero på handhavandefel eller medlemmens egen åverkan kommer kostnaden faktureras medlemmen.

Viktigt! Endast ett fel per ärende. Enskild medlem felanmäler till Bredablick endast det som rör lägenheten.

Elavbrott i lägenheten: Om jordfelsbrytaren löst ut, följ felsökningsschemat som finns på insidan av elskåpet. Vid bestående elavbrott i lägenheten som inte kan härledas till utlöst propp eller jordfelsbrytare i den egna lägenheten, kontaktar vi i första hand kontaktpersoner inom föreningen som besitter kunskap om att byta huvudsäkringar i källaren. Skulle dessa personer inte ha möjlighet att supportera kontaktas Bredablick alternativt Örestads Bevakning enligt prioriteringsordning i texten längre ned på sidan.

Kontaktpersoner inom föreningen: 

Anders Schuster: 0702-162504 eller Carl-Fredrik Sundström: 0708-338617

Fel som rör fastigheten, gemensamma utrymmen, garage, utemiljö, etc, anmäles via styrelsen som vidarebefordrar till berörd part.

Felanmälan lägenheten: Bredablick kl 08.30-16.30 vardagar. Tel 040-6009610, www.bredablickforvaltning.se

Felanmälan övrigt: brfsundholmen1@gmail.com (styrelsen)

Fastighetsjour: Örestads Bevakning kl 16.30-08-30 vardagar samt helger, tel 040-931270. OBS Endast akuta åtgärder