Brf Tallen 12

Solna, Stockholm

Övrig information för mäklare och potentiella köpare

 

  • I månadsavgiften ingår värme och vatten. 
  • Föreningen och fastigheten är ansluten till Comhem och Ownit, båda erbjuder bredband och kabeltv som betalas enskilt av varje lägenhetsinnehavare. 

 

  • Stadgarna förhindrar inte att juridiska personer är medlemmar i föreningen men styrelsen är restriktiv vid godkännande.

 

  • Vi har gemensamma städdagar två gånger per år (vår och höst) då alla medlemmar förväntas deltaga.

 

  • Föreningen har som princip att vid delat ägarskap, ska ena parten äga som minst 25%.

 

  • Föreningen tar ut pantförskrivningsavgift samt en överlåtelseavgift vid varje överlåtelse.
  • Överlåtelseavgiften är i år 1113 kr (2,5% av basbeloppet) och debiteras köparen. 
  • Pantsättningsavgiften är i år 445 kr (1% av basbeloppet) och debiteras den som äger lägenheten. 
  • Faktureringen sker genom Nordstaden, föreningens ekonomiska förvaltare. 

Skicka kopia av överlåtelsehandlingar och ansökan om

inträde/utträde till:

BRF Tallen12, Uppfartsvägen 13,169 38 Solna.

 

  • För mer information och årsredovisningar se Bifogade dokument till höger.