Bostadsrättsföreningen TerraNova

Göteborg, Västra Götaland

Att bo i bostadsrätt

Vad är en bostadsrättsförening?

Som innehavare av en andel i en bostadsförening eller en bostadsrätt i en bostadsrättsförening är du medlem i en ekonomisk förening. Föreningen har till uppgift att upplåta bostäder åt sina medlemmar på obegränsad tid.

Äger jag min lägenhet?

Som bostadsrättshavare äger du inte din lägenhet i juridisk mening. Det är föreningen som är lagfaren ägare till både huset och marken. Som bostadsrättsinnehavare är du delägare och medlem i föreningen med nyttjanderätt till din lägenhet. Du har rätt att inom ramen för stadgarnas bestämmelser göra förändringar i lägenheten, hyra ut den eller belåna den. Du har också rätt att fritt sälja din bostadsrätt eller andel till det pris som du kan få ut på marknaden. Om du inte följer stadgarnas bestämmelser kan du bli uppsagd av föreningen och tvingas att flytta.

Stadgar, ordningsregler

Det finns det flera lagar som gäller för bostads- och bostadsrättsföreningar, men föreningen har också en egen ”lag” och det är stadgarna. Dessa stadgar finns registrerade hos Bolagsverket. Varje medlem bör ha ett exemplar av stadgarna för att veta vilka regler som gäller just i den aktuella föreningen. Föreningen kan också ha ordningsföreskrifter som närmare talar om när och var man t ex får piska mattor m.m.

Yttre och inre underhåll

Som medlem har du ansvar över det inre underhållet (se separat dokument under ”Regler och underhåll”) och föreningen av det yttre underhållet