Bostadsrättsföreningen TerraNova

Göteborg, Västra Götaland

Inre underhåll

 

Lathund för det inre underhållsansvaret (enskild medlems ansvar i lägenheten) För det som inte anges nedan svarar föreningen
 (Yttre underhåll).

 • Balkong
 • Målning och underhåll av golv
 • Underhåll av glasräcken
 • Byte av glasräcke vid skada
 • Bostadsrättshavaren svarar för underhåll och reparationer, inklusive målning, av bland annat
 • Ytbeläggning på rummens alla väggar, golv och tak jämte underliggande ytbehandling, som krävs för att anbringa ytbeläggningen på ett fackmannamässigt sätt,
 • Icke bärande innerväggar.
 • Glas och bågar i lägenhetens ytter- och innerfönster med tillhörande beslag, handtag, 
låsanordning, vädringsfilter och tätningslister samt all målning förutom utvändig målning och 
kittning,
 • Till ytterdörr och balkong / altandörrar hörande dörrblad, karm, foder, beslag, gångjärn, handtag, tätningslist, ringklocka och lås inklusive nycklar
 • Målning av ytterdörrens insida; motsvarade gäller för balkong- eller altandörr,
 • Innerdörrar
 • Fönsterbänk
 • Trösklar, lister, foder
 • Strömbrytare och vägguttag
 • Hatthylla, torkställning och gardinstänger
 • Vattenfyllda radiatorer, endast målning,
 • Elektrisk golvvärme
 • Ledningar för vatten och avlopp till de delar dessa är åtkomliga inne i lägenheten och betjänar 
endast bostadsrättshavarens lägenhet,
 • Undercentral (säkringsskåp) och därifrån utgående el- och informationsledningar (telefon, kabel-
tv, data med mera) i lägenheten, kanalisationer, brytare, eluttag och fasta armaturer,
 • Ventiler och luftinsläpp, dock endast målning och rengöring,
 • Brandvarnare.
 • I badrum, duschrum eller annat våtrum samt i separat WC svarar bostadsrättshavaren bland annat även för
 • Till vägg eller golv hörande fuktisolerande skikt, inklusive kakel.
 • Inredning och belysningsarmaturer
 • Vitvaror och sanitetsporslin
 • Duschskärm och skena
 • Toalettstol intill dess anslutning till stamledning
 • Golvbrunn, vattenlås, bottenventiler och packningar.
 • Rensning av golvbrunn och vattenlås,
 • Kall- och varmvattenledningar inne i bostaden,
 • Tvättmaskin, inklusive ledningar och anslutningskopplingar på vattenledning,
 • Kranar och avstängningsventiler,
 • Ventilationsfilter endast rengöring
 • Elektrisk handdukstork. I kök eller motsvarande utrymme svarar bostadsrättshavaren för all inredning och utrustning såsom bland annat
 • Vitvaror,
 • Inredning
 • Köksfläkt,
 • Rensning av vattenlås,
 • Kall och varmvattenledningar inklusive armatur
 • Avloppsledningar till stamledningar.
 • Diskmaskin, inklusive ledningar och anslutningskopplingar på vattenledning,
 • Kranar och avstängningsventiler, I till lägenheten hörande (tilldelat) förrådsutrymme svarar bostadsrättshavaren för att galler och grindar är i fullgott skick samt att utrymmet är låst, o-aktat det utnyttjas eller inte