Brf Uppsalahus 32

Uppsala

Hitta hit


Infarten till området går från Norbyvägen där buss nummer 7 stannar vid busshållplats Svamptorget och Björklundavägen. Karta: Hitta.

Föreningens egen startbild