Brf Valkyriavägen

Sundbyberg, Stockholm

Energideklaration

Utförd under 2019. Denna kommer på sikt att revideras då byte av undercentral är planerad och den behöver varit i drift under tillräcklig lång tid för att kunna få ut driftsdata för uppdatering.

Angående radonmätning så är denna utförd 2018 och visar på låga värden.

Värden ligger mellan <20 till 40 Bq/m3 där merparten ligger på ca <20 till 20 och gränsvärdet är 200 Bq/m3.

https://www.sundbyberg.se/bygga-bo-miljo/miljo-energi-halsa/boendemiljo/radon.html

Mätning för VALKYRIAVÄGEN 7 (RÄFSAN 3)

Energideklarationen hittar du i marginalen här till höger.

Filerna är av typen PDF vilket innebär att du behöver ett program för att kunna läsa dem. Programmet heter Acrobat Reader och kan laddas ner här

 

 

 

 

Bifogade dokument