Brf Valkyriavägen

Sundbyberg, Stockholm

Energideklaration

Utförd under 2019. Denna kommer på sikt att revideras då byte av undercentral är planerad och den behöver varit i drift under tillräcklig lång tid för att kunna få ut driftsdata för uppdatering.

Angående radonmätning så är denna utförd 2018 och visar på låga värden.

Värden ligger mellan <20 till 40 Bq/m3 där merparten ligger på ca <20 till 20 och gränsvärdet är 200 Bq/m3.

https://www.sundbyberg.se/bygga-bo-miljo/miljo-energi-halsa/boendemiljo/radon.html

Energideklarationen hittar du i marginalen här till höger.

Filerna är av typen PDF vilket innebär att du behöver ett program för att kunna läsa dem. Programmet heter Acrobat Reader och kan laddas ner här