Brf Vattentorget i Karlshamn

Karlshamn, Blekinge

HISTORIK

Stadsdelen där vår fastighet är belägen kallas Nya staden och utgörs av bebyggelsen väster om Mieån. "Nya stan", som vi vanligtvis säger, har en något speciell bakgrund i Karlshamns historia.

När Karlshamn grundades i slutet av 1600-talet, bestämdes att ingen bebyggelse skulle få förekomma väster om Mieån. De fåtal arbetare som hade bosatt sig där uppmanades att flytta inom stadens område öster om Mieån. Staden växte och snart var man tvungen att se sig om efter ny mark för ny bebyggelse.

Byggförbudet väster om Mieån upphävdes och området stadsplanerades år 1764 med stadsdelens västra begränsning där i dag Västra Långgatan är belägen.

Kvarteren började bebyggas i slutet av 1700-talet med låga oregelbundna hus, både gavelvända och fasadvända hus, som sällan översteg en våning. Flera av dessa 1700-talshus finns fortfarande kvar längs med västra sidan av Västra Långatan.

Omkring 1880 inleddes en industriell expansion i Karlshamn, fler arbetare flyttade in till stadsdelen, och en- och tvåfamiljshus uppfördes. En ny stadsplan fastställdes därför år 1903, i vilken "Nya stans" utvidgning mot väst reglerades. De första husen enl. den nya stadsplanen uppfördes längs N. Fogdelyckegatan och Hinsegatan i form av flerfamiljs trähus i två våningar. Under 1910-talet byggdes husen i kvarteret Västmanland. Längs Sternövägen kom flera villor till under 1920-talet. Stadsdelen utökades ytterligare med enfamiljshus under 1950-talet, och 1953 kom så Sternöskolan till.

"Nya stans" enda egentliga industri förr fanns i hörnet S. Fogdelyckegatan - Hinsegatan, där Sven Olssons Cigarrfabrik låg (1883-1915). Flera speceri- och mjölkaffärer har genom åren funnits på olika platser i området.

Kvarteret Skåne som är det kvarter där vår fastighet är belägen, bestod tidigare av tvåvånings trähus med innergårdar och uthuslängor. I hörnet Prinsgatan - N. Fogdelyckegatan fanns i början av 1900-talet Anna Nilssons Matvaruaffär, samt Rum för resande. I kvarteret Skåne finns också parken Vattentorget med den brunn som långt in på 1900-talet försåg "Nya stans" innevånare med hushållsvatten. Denna samlingsplats vid vattenbrunnen var en plats där framförallt kvinnorna växlade några ord och fick höra dagens nyheter.

Källa: Ur Lars Drejes Kåseri om Nya Staden och trakten kring Mieån.

Se fler bilder här

Föreningens egen startbild

V Långgatan tidigt 1900_tal