Brf Vattentorget i Karlshamn

Karlshamn, Blekinge

Hitta hit

E22 från öster: Vik av vid Karlshamn östra, genom Dala, Ronnebyvägen-Erik Dahlbergsvägen, tag vänster mot centrum och passera torget ner till ån där man tar till höger på Ågatan och till vänster över första bron, och till höger in på Prinsgatan vid trafikljusen. Sväng vänster vid första gatukorsningen (S Fogdelyckegatan). Brf Vattentorget finns direkt på höger sida.

E22 från väster: Vik av vid Karlshamn västra, tag höger mot Karlshamns hamnar och centrum, fortsätt rakt fram genom rondellen mot oljehamnen och centrum, vik vänster mot centrum och tag till vänster ut på Prinsgatan vid trafikljusen direkt efter tunneln. Sväng vänster vid första gatukorsningen (S Fogdelyckegatan). Brf Vattentorget finns direkt på höger sida.

R29 från norr: Efter passage under E22 kommer man fram till rondellen i föregående beskrivning. Följ den beskrivningen.


Karta: Hitta.se

Föreningens egen startbild

Välkommen till Karlshamn och Blekinge