BRF Veterinären 8

Stockholm

Om föreningen

I bostadsrättsföreningen Veterinären 8 har vi valt att själva sköta och förvalta vår fastighet i så stor utsträckning som möjligt. Vi sköter själva vår ekonomi och ”köper” (i den mån vi inte själva fysiskt kan klara av det hela) själva de olika tjänster (underhåll m.m) som erfordras.


Vi har således ingen anställd / kontrakterad fastighetsskötare. Det finns dock ett antal entreprenörer som vi har avtal med resp som vi regelmässigt anlitar vid behov. En lista över sådana finns på föreningens hemsida.
Tack vare hög självförvaltningsgrad kan vi hålla kostnaderna nere och samtidigt upprätthålla en god sammanhållning inom föreningen och ett starkt engagemang för vårt hus.


Det sistnämnda är viktigt och föreningen förutsätter att alla medlemmar, efter förmåga, på olika sätt ställer upp för vårt hus och vår förening. Det kan ibland behöva påpekas att boende i bostadsrätt – trots att det är ett flerfamiljshus – har större likhet med villaboende än med boende i hyresrätt. Att någon gång åtaga sig styrelseuppdrag (motsv), att ställa upp på gemensamma aktiviteter, att rapportera skador m.m till styrelsen och att själv vidta enkla åtgärder (t.ex byta glödlampa) är sådant som naturligen alla vuxna och friska medlemmar måste acceptera.
 

Föreningen
Föreningen är en äkta förening med organisations
nummer 716 416 40 43. Den bildades 1976.

Adress till föreningen
Brf Veterinären 8
Att: Bertil Karlsson
Östermalmsgatan 94 
114 59 Stockholm

Föreningens egen startbild