Brf Vitbetan 17

Stockholm

 

Välkommen till bostadsrättsföreningen
Vitbetan 17!

Brf Vitbetan 17 ligger i Stockholm med adress Malmgårdsvägen 28 och har 39 hushåll.

För att du skall bli engagerad och känna dig delaktig i vår förening har vi samlat information gällande regler och rutiner som gäller i föreningen. Vår förhoppning är att vi denna hemsida hjälper dig att samla in aktuell information om ditt boende och din bostadsrättsförening.

En fungerande förening bygger på de boendes engagemang och intresse, vilket resulterar i en bra förening både vad gäller ekonomi och trivsel.

Har du synpunkter, frågor eller om något är otydligt i informationen, hör gärna av dig till styrelsen!

 

Senaste Nytt!

 

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA 25 SEPTEMBER KL 19.00

Vid ordinarie föreningsstämma den 4/6 valdes suppleant in i styrelsen. Detta är inte möjligt enligt föreningens stadgar (vi har endast ledamöter). Därav denna extrastämma, för att fastställa ny styrelse.

Tid:          Onsdag 2019-09-25 kl 19.00

Plats:       Källarlokalen, Malmgårdsvägen 28

Dagordning:

§1             Stämmans öppnande

§2             Val av stämmoordförande

§3             Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

§4             Godkännande av dagordning

§5             Val av justeringsman tillika rösträknare

§6             Fråga om stämman har blivit i stadgeenlig ordning utlyst

§7             Fastställande av röstlängd

§8             Fastställande av antalet styrelseledamöter

§9             Val av styrelseledamöter

§10           Stämmans avslutande

 

Styrelsen hälsar alla medlemmar välkomna till stämman!

 

20190606 - Årsredovisning 2018 publicerad

Tack alla som deltog i stämman den 4 juni. Nu finns årsredovisningen för 2018 publicerad under Dokumentarkiv/Årsredovisningar. 

Önskar er alla en trevlig nationaldag och en fortsatt trevlig sommar!

/Styrelsen Vitbetan 17

 

 

Föreningens egen startbild

Kalender

Inget att visa...