Brf Vitbetan 17

Stockholm

 

Välkommen till bostadsrättsföreningen
Vitbetan 17!

Brf Vitbetan 17 ligger i Stockholm med adress Malmgårdsvägen 28 och har 39 hushåll.

För att du skall bli engagerad och känna dig delaktig i vår förening har vi samlat information gällande regler och rutiner som gäller i föreningen. Vår förhoppning är att vi denna hemsida hjälper dig att samla in aktuell information om ditt boende och din bostadsrättsförening.

En fungerande förening bygger på de boendes engagemang och intresse, vilket resulterar i en bra förening både vad gäller ekonomi och trivsel.

Har du synpunkter, frågor eller om något är otydligt i informationen, hör gärna av dig till styrelsen!

 

Senaste Nytt!

 

20190606 - Årsredovisning 2018 publicerad

Tack alla som deltog i stämman den 4 juni. Nu finns årsredovisningen för 2018 publicerad under Dokumentarkiv/Årsredovisningar. 

Önskar er alla en trevlig nationaldag och en fortsatt trevlig sommar!

/Styrelsen Vitbetan 17

 

20190117  

OVK kommer göra besiktningar i samtliga lgh från 08.00 ang ventilationen. 

2018 1204  Styrelsen träffade valberedningen, bestående av M Keding och AM Ribrant, angående önskvärd sammansättning på styrelsen, 2 nya medlemmar kommer att behövas, ffa en vice ordförande. Valberedningen kommer att gå runt i huset och fråga om vilken /vilka som är intresserade av att vara med i styrelsen. Om Du har frågor kring valberedningens arbete eller är intresserad av att ingå i styrelsen , hör gärna av dig till dem; M Keding våning 4, mobil 072-1556595, AM Ribrant våning 0, 070-6403243.

Uppdateringar från Styrelsemöte

Utebelysningen fungerar nu på gården.

Lördagen 13.10 hade vi vår fixardag i föreningen. 15 av 39 hushåll närvarade. Det resulterar i hårt arbete för de som deltar. Alternativet till våren blir att hyra in en firma som gör jobbet, men då måste avgiften höjas. 

Passa gärna på att besöka Sörens Café öppet tis-fre12-18.00 

Det är av brandsäkerhetsskäl förbjudet ställa föremål i trapphuset!!

 

20181209

Julhälsningar från Styrelsen

 
Vi från styrelsen önskar alla medlemmar en riktigt God Jul.
 
Vi vill att alla medlemmar kontrollerar sina brandvarnare så att de är i fullt fungerande skick.
 
24829264_10155134562955418_61693537_n.jpg
 
God Jul och Gott nytt år!
 
Styrelsen

 

 

 

2107 05 18

Denna information har skickats ut till samtliga bostadsrättsinnehavare i föreningen.

 

 

 

Ny styrelse

Ordförande
Gert Keding
Mobiltelefon: 076-647 78 99
E-postadress:
g.e.keding@gmail.com

Vice ordförande
Jens Klemets
Mobiltelefon: 070-023 12 88
E-postadress:
jens.klemets@gmail.com

Sekreterare
Elin Ljung
Mobiltelefon: 070-460 27 21
E-postadress:
elin-ljung@hotmail.se

Kassör och Gårdsgruppansvarig
Pia Gustavsson
Mobiltelefon: 076-125 55 26
E-postadress:
pia.gustavsson@wspgroup.se

Bankkontakt
Josefine Gustafsson
Mobiltelefon: 073-027 57 39
E-postadress:
josse_josefine@hotmail.com

Ledamot
Cornelia Ström
Mobiltelefon: 073-689 88 58
E-postadress:
corneliastrom@yahoo.com

Ledamot
Mattias Haglund

Mobiltelefon: 070 605 68 84 

E-postadress: haglund.mattias@gmail.com

 

Ledamot
Marie-Louise Broomé

Mobiltelefon: 070 898 83 66

E-postadress: marielouise.broome@telia.com

Information om den nya styrelsen finns under rubriken "kontakta styrelsen" och på anslagstavlan.

 

Målning av fönster mot Malmgårdsvägen och Justerögatan

Målningsarbetet har nu påbörjats och målaren kommer att behöva tillträde til lägenheterna mot Malmgårdsvägen och Justerögatan. Målaren tar kontakt med varje lägenhet när målning är aktuell. Det är viktigt att plocka undan framför och i fönstren. Om ni har mer ni vill ha målat kan ni prata direkt med målaren. Anslag om målningen finns på anslagstavlan och i hissen.

2017 05 22

Tvättstugan

Två nya maskiner och en ny torktumlare är nu installerade i tvättstugan. För att få god ordning och lätt att städa efter sig när man tvättat klart, har föreningen även investerat i ny dammsugare och ett städskåp för all städutrustning. Nu hoppas vi att alla som tvättar bidrar till rengörning och ordning i tvättstugan.

En regel som absolut måste efterföljas är att tvättmaskinerna inte får användas efter kl 22.00. Detta för att lägenheten ovanför tvättstugan inte skall bli störd. Den stora nya maskinen för dessvärre ett högre ljud än de andra. Vi skall naturligtvis undersöka hur problemet skall lösas men till att börja med respekterar vi att tvättiden skall avslutad kl 22.00.

Fixardagen

Det blev en del gjort på vår fixardag, men det var långt i från samtliga bostadsrättsinnehavare som deltog. Ca ett 20 tal personer (och då var några två från några hushåll) av 39 lägenheter. Men de som deltog gjorde strålande insatser! Det är ändå tråkigt att alla som borde delta inte gör det. Det är ju ändå så att det arbete som utförs på fixardagarna måste göras för att hålla föreningens allmänna ytor i gott skick. Alternativet är att hyra in personal vilket kostar pengar och därmed påverkar månadskostnaden. Om någon inte deltar på fixardagarna får alltså andra utföra arbetet och håller därmed ned din månadsavgift. Hur solidariskt det är kan man ju fundera på. Det kan vara så att man har förhinder, men då kan man utföra någon uppgift som inte hinns med på fixardagen vid annat tillfälle.

 

2017 02 27

Vårens Fixardag

Boka in lördag den 22 april för föreningens fixardag. 

Vi börjar kl 10.00 och håller på tills planerat arbete är klart. Arbetslista kommer att finnas uppsatt utanför hissen. För att bibehålla ordningen i källaren, skall alla Cyklar märkas upp före fixardagen med namn och lägenhetsnummer. Omärkta cyklar kommer att tas bort.
En lastbil kommer att finnas för skräp och sopor. Om du har något som skall kastas lägger du det i lastbilen. Inget skräp skall ställas under det tomma utrymmet under soptunnorna varken före, under eller efter städdagen. Utrymmet skall vara tomt i första hand för brandsäkerhetens skull.  Lättare mat och dryck kommer att serveras under arbetsdagen.

Vi hoppas att så många som möjligt deltar, dels för att det är en del att göra men också för att det är ett bra tillfälle att lära känna sina grannar! Att känna till vilka ens grannar är, ger ett bra och tryggt boende.

 

Välkomna!

 

Styrelsen
Brf Vitbetan17

 

Målning av fönster mot gatan kommer inom kort att påbörjas. Ni som vill ha målning på insidan av fönstren, se nedan information, lämna svar om intresse  snarast till styrelsen.

Eluttag på balkongen. Vi har tidigare informerat om eluttag på balkongen, se nedan information. Anmälan snarast till styrelsen om du är intresserad.

 

Information om tvättstugan

Vi kommer att få kompletterande utrustning i tvättstugan.

Ny torktumlare
En av de gamla tvättmaskinerna kommer att bytas ut mot en ny maskin.

En större maskin kommer ochså att installeras, vilket innebär att vi totalt kommer att ha tre tvättmaskiner.

För att det skall bli enklare att städa efter sig när man tvättat klart kommer även en ny dammsugare att köpas in. Ett städskåp kommer ochså att installeras för att enklare hålla ordning på all städutrustning. Härligt för oss alla städsugna som inte önskar lämna en smutsig tvättstuga efter sig  till nästa som skall tvätta!!!

Information om radonmätning

Radonmätning är gjord i föreningen. Vi fick godkänt på samtliga nivåer.

2017 01 30

 
Föreningsstämma

Årets föreningsstämma äger rum den 10 maj 2017.

Plats: Källaren

Tid: Kl 18.30

Motioner/Ärenden som skall behandlas på årsmötet, skall lämnas in senast 19 april till styrelsen.

Det är viktigt att du deltar på årsstämman, då det är här du kan föra fram frågor och funderingar kring ditt boende.

 

Målning av fönster

Alla fönster mot gatan skall målas under våren.  Föreningen bekostar målning och kittning mellan fönstren.

Det finns även möjlighet att få insidan av fönstret målat, men bostadsrättsinnehavaren får då bekosta detta själv.

Kostnader för målning av fönster/balkongparti invändigt
1 188 kr per fönsterparti

1 562 kr per balkongdörrparti

450 kr per timme för ytterligare målningsarbeten

Till detta tillkommer

100 kr i administrationsavgift per lägenhet.

 

2016 12 19

Erbjudande om elluttag på balkongen

 till våra bostadsrättsinnehavare i Brf Vitbetan

 
Styrelsen har fått information från några boende om intresse av att få installerat eluttag på balkongen. Vill därför fråga samtliga boende som inte har eluttag om intresse för detta.

Vi har undersökt kostnaden för installationen och fått in anbud från en elfirma. Kostnaden baserar sig på ett hushåll, men om flera ansluter sig till erbjudandet kan kostnaden sjunka något.

Kostnaden är i nuläget 3 250 kr inkl. moms per lägenhet. Kostnaden betalas av den boende.

Intresseanmälan lämnas till Gert Keding, 4 tr (brevlådan). Talong för intresseanmälan är lämnad i din brevlåda.


Vänliga hälsningar

 

 Styrelsen Brf Vitbetan

 

2016-11-16

Information till boende angående internetuppkopplingen 

Vi i styrelsen har fått in många klagomål på internetuppkopplingen och har under hösten varit i kontakt med Ownit angående detta.

Ownits representant besökte styrelsen i oktober och de har börjat felsöka problemet med internetuppkopplingen. De bad oss be samtliga medlemmar som har anslutit sig till internetuppkopllingen, kontrollera om hastighet och medföljande tjänster stämmer med angiven beställning. Detta kan ses på bredbandskollen.se.

Alla som har problem med hastigheten ombeds ringa in till Ownits kundtjänst och felanmäla så att vår förenings internetuppkoppling får mer uppmärksamhet.

Kontaktinformation Ownits kundtjänst: Telefon: 08-525 07 300. Telefontid: Må.Fr 08.00-22.00. Lö-Sö 10.00-19.00
E-post: info@ownit.se

Vi arbetar för att få problemen lösta utan att några nya kablar ska behöva dras inne i lägenheterna.

Kontakta Jens Klemets på jens.klemets@gmail.com ifall du har frågor angående internetuppkoplingen.


Med vänlig hälsning

Styrelsen i Vitbetan 17

2016-11-16

Uppmaning till samtliga bostadsrättsinnehavare!

Vår förvaltare, Örjan Edman, vill ha möjlighet att skicka ut inbetalningsavierna för månadsavgiften via e-post. För att kunna utföra detta, måste han ha samtliga bostadsrättsinnehavares e-postadress. Vi tror att det blir både smidigare och säkrare med att få avgiftsavien via e-post.

E-postadressen skickas till informationsansvarig i Brf Vitbetan: Monica Keding, som har e-postadress monica.keding@gmail.com. Tjänsten träder i kraft då samtliga e-postadresser finns tillgängliga.
Om du har några frågor kring detta så hör gärna av dig till Monica Keding för mer information.

Med vänlig hälsning

Styrelsen i Vitbetan 17

 

2016-09-23

Fixardag lördag 29 oktober 2016

Boka in lördag den 29 oktober för föreningens  fixardag. Vi börjar kl 10.00 och håller på tills allt arbete som är planerat är klart. Arbetslista kommer att finnas uppsatt utanför hissen. 

Cyklar skall märkas upp före fixardagen med namn och lägenhetsnummer. Omärkta cyklar kommer att tas bort.

En lastbil kommer att finnas för skräp och sopor. Om du har något som skall kastas lägger du det i lastbilen. Inget skräp skall ställas under det tomma utrymmet under soptunnorna varken före/under eller efter städdagen. Utrymmet skall vara tomt i första hand för brandsäkerhetens skull. 

Lättare mat och dryck kommer att serveras under arbetsdagen.

2016-04-01

Nu börjar arbetet för att renovera fasad och kungsbalkonger! 

Updatering 2016-04-28 

Tidsplan finns nu publicerad under Allmänt --> Nyheter i menyn till vänster. 

/Styrelsen

 

 

 

Föreningens egen startbild

Kalender

Inget att visa...