Brf Vitbetan 17

Stockholm

Föreningens Styrelse

Ordförande
Gert Keding
Mobiltelefon: 0766 477 899
E-postadress: g.e.keding@gmail.com

Vice ordförande

Sekreterare
Elin Ljung
Mobiltelefon: 070-460 27 21
E-postadress: elin-ljung@hotmail.se

Kassör och Gårdsgruppansvarig
Pia Gustavsson
Mobiltelefon: 076-125 55 26
E-postadress: pia.gustavsson@wspgroup.se

Bankkontakt
Josefine Gustafsson
Mobiltelefon: 073-027 57 39
E-postadress: josse_josefine@hotmail.com

Ledamot
Anna-Karin Ene
Mobiltelefon: 070-6533239
E-postadress: annakarin.ene@gmail.com 

Ledamot
Marie-Louise Broomé
Mobiltelefon: 070-898 83 66
E-postadress: marielouise.broome@telia.com