Brf Vitbetan 17

Stockholm

Vanliga Frågor – Information till Mäklare – Uppdaterad Hösten 2020

 

Gjordes några större renoveringar under 2019-2020?

Nej, endast en vattenskada reglerades under 2019.

Finns det några andra större renoveringar planerade eller beslutade? Om ja, vad och när?

Nej, inga större renoveringar planeras i dagsläget.

Finns några planerade eller beslutade avgiftsförändringar i dagsläget?

Nej, inga avgiftshöjningar planeras i dagsläget.

Var skickas ansökan om medlemskap?

Ansökan skickas till Orförande i styrelsen, och ska läggas i brevlådan i entren på Malmgårdsvägen 28, alternativt mailas till föreningens mailadress vitbetan17brf@gmail.com

Tillåter föreningen delat ägande? Om ja, är det någon specifik lägsta andel som man ska äga?

Ja, föreningen tillåter delat ägande. Det finns ingen specifik lägsta andel men medlemmar ska kunna påvisa att det avser att bosätta sig permanent i bostaden.

Vad ingår i månadsavgiften?

Månadsavgiften ligger i dagsläget på 2440,00kr och där ingår vatten och värme. Internet (fiber) via Ownit tillkommer och ligger på 139,00kr månaden.

Tillåter föreningen juridisk person som köpare?

Nej, juridisk person är inte tillåten.