Brf Vitbetan 17

Stockholm

2019-09-11 

Nu fungerar äntligen låset till källaren som det ska igen och vi ber därför alla att alltid se till att stänga dörren efter er så att vi minimerar dålig lukt i trappuppgången. 

Tack på förhand!

/Styrelsen

2019-09-09 På förekommen anledning!  Några lgh har haft problem med låskolvarna på utsidan av dörren. De kan behöva oljas med Assa  låsolja som nu är inköpt till föreningen . Vid problem att låsa dörren , hör av er till Marie Louise Broomé, 1305 så hjälper hon till.                                            2019-06-06

Årsredovisning 2018 publicerad under Dokumentarkiv/Årsredovisning.

/Styrelsen

 

2017-09-20

Styrelsen hade höstens första möte i Sörens Café 13 september kl 19:00.

/Styrelsen

 

2016-04-01

 

Nu börjar arbetet för att renovera fasad och kungsbalkonger! 

Tidsplan för arbetet finns publicerad här till höger! 

/Styrelsen

 

2016-01-27

 

Dakki har avslutat reparationsarbetet av brister på avloppsledningarna och återställt all bruten relining* i samtliga lägenheter.

Användning av propplösare som innehåller soda av något slag, får ej användas i avloppet. Använd istället hett vatten och diskmedel för att lösa eventuella stopp. Släpper inte stoppet så måste behörig personal tillkallas för avhjälpande av problemet. Att beakta att i många fall är problemet i vattenlåset och inte i själva ledningen. Vattenlås bör rensas två till fyra gånger per år, alternativt enligt leverantörens anvisningar

De har även relinat fastighetens rörledningar i källaren. Rörledningar som varit för dåliga för att göra sådan åtgärd på har bytts ut.

För att undvika framtida skador och felkonstruktioner i kök och badrum måsta alla arbeten som påverkar avlopp och rörledningar meddelas till styrelsen innan arbetet påbörjas.

De entreprenörer som anlitas måste kunna uppvisa att de är auktoriserade för att styrelsen ska godkänna att de får utföra arbetet.

Efter avslutat jobb måste reliningen återställas om denna brutits. Detta är varje bostadsrättsinnehavares ansvar. Styrelsen kommer, efter att byggprojekt/renovering avslutats, stämma av status med Dakki och den entreprenör som anlitats för att säkerställa att inga brister finns på rörledningarna.

Styrelsen hjälper till med kontaktuppgifter hos Dakki som är den enda entreprenör som godkänns för relinings-arbeten.

Även vid andra ombyggnationer gäller att styrelsen ska informeras och ge sitt godkännande.

För att säkerställa ovan har styrelsen tillsammans med en jurist hos Fastighetsägarna tagit fram förtydligande ordningsregler vid ombyggnation i lägenheterna. Detta dokument går att hitta på föreningens hemsida: www.vitbetan17.se 

  

2015-11-20

OBS! OBS! OBS!

Avloppet avstängt 24/11 mellan 07.00 – 18.00

Pga rörarbeten i källaren måste entreprenören stänga av hela avloppet tisdagen den 24/11 mellan kl 07.00-18.00. Det innebär att ni inte får spola i kök eller badrum den angivna tiden. Vatten som spolas när avloppet är avstängt kommer att orsaka översvämning i källaren.

Vänligen respektera avstängningen så vi inte drabbas av förseningar och extra kostnader.

 

Toalett

Det kommer att finnas en torrtoalett i källarens toalettutrymme (cykelrummet) under pågående avstängning.

 

Avstängningen var inget som planerades när entreprenören anlitades för arbetet så vi hoppas att ni har överseende med den sena aviseringen om detta avbrott. Omkopplingen av rörledningarna som vi beställde för att slippa avstängning gick inte att använda för just detta rörarbete. 

 

2015-11-09

Reparationsarbeten 

Under perioden 9 - 27 november 2015 kommer renovering av avloppssystemet i föreningens källare att genomföras.

Cyklar

De cyklar som står i källaren och hindrar entreprenören att utöva sitt arbete flyttas åt sidan så arbetet ska kunna pågå obehindrat.

Avstängning av avlopp under arbetet

Varje arbetsmoment utförs i källarplanet. Omkoppling av ledningar utförs v 46 och kortare avstängningar kommer att ske vid inkoppling. Denna omkoppling innebär att när relinings-arbetet börjar kan ni använda avloppet i bostaden som vanligt, förutom då yttersta anslutning ska relinas. Denna avstängning kommer att aviseras separat. I slutet av v 48 kommer kortare avstängningar under dagtid att göras vid demontering av det tillfälliga avloppet.

Tvättstugan

Tvättstugan går att använda under relinings-arbetet, dock med vissa reservationer några dagar. De dagar som tvättstugan måste stängas av aviseras separat av Dakki.

Undvik extra kostnader

Det är viktigt att ni inte använder avloppet i källaren under renoveringsarbetet eftersom detta förstör reliningen och kan leda till förseningar, extra kostnader samt vattenskador.

Frågor

Ring gärna om har några frågor. Kontakta i första hand ansvarig tekniker Peter Sjögren, 073-625 37 71 och i andra hand ansvarig projektledare Johan Mikkelsen, 070-722 99 13 

 

2015-08-05

Reparationsarbeten 

Mellan den 10 och 13 augusti kommer avloppsledningarna i föreningen genomgå reparationsarbeten.

Ytterligare information har delats ut i samtliga brevlådor 

 

2015-06-21 

Radonmätning

Under perioden januari – april 2015 utfördes på uppdrag av Miljöförvaltningen i Stockholm stad en radonmätning för Brf Vitbetan 17.

Åtta lägenheter (20%) förseddes med två mätdosor per lägenhet. De lägenheter som mätningen utfördes i var fördelade på samtliga våningsplan i fastigheten.

Resultatet ligger långt under riktvärdet på 200 Bq/m3.
Inga åtgärder behöver vidtas.

 

Föreningens egen startbild

Tidsplan för renovering av kungsbalkonger och fasad 2016