Brf Vitbetan 17

Stockholm

2020-05-25

Årsredovisning 2019 nu publicerad på hemsidan.

Alla medlemmar har tidigare fått Årsredovisningen utdelad i sina brevlådor. Nu finns den även här under nyheter samt under Mäklarinformation

/Styrelsen

2020-01-24

Information om vattenskador i huset

Vi har under andra hälften av 2019 dessvärre råkat ut för ett par vattenskador i huset, varav en av dem har orsakats av ej fackmannamässigt installerade rör. Vi vill därför uppmana alla att kontrollera hur era rör är installerade, särskilt om ni bor i en lägenhet där ni vet att renoveringar som inneburit omdragning av vatten har genomförts. Ju tidigare vi upptäcker läckage desto bättre.

Styrelsen ser även över möjligheten av att göra en större besiktning av samtliga lägenheter. Vi återkommer med mer information om detta.

/Styrelsen

2020-01-17

Uppdatering - inbrottet är polisanmält. Tjuvarna kom in på grund av att dörren ut mot Ljusterögatan stått öppen utan uppsikt, vi vill därför igen påminna om vikten av att stänga dörren efter sig både ut mot Ljusterögatan och från trapphuset ned i källaren. 

/Styrelsen

2019-12-08

INBROTT I KÄLLAREN!

Det har varit inbrott i källaren och vi uppmanar alla därför att undersöka status på ert förråd. Dessutom vill vi påminna dels om vikten av att stänga dörren ner till källaren (denna var inte uppbruten) samt om vikten att inte släppa in personer ni inte känner i fastigheten. Ställ frågor. Vem ska de besöka? Det är allas vår skyldighet att se till att inte obehöriga får tillträde.

/Styrelsen

 

2019-12-03

Vi uppmanar alla att kontrollera sina brandvarnare och passar på att önska er en härlig december och en God Jul! Vill även passa på att informera om att glödlampor till lamporna i trappuppgången finns i det blå skåpet i rummet nere vid cykelförrådet (bredvid köket). Alla är välkomna att se till att byta vid behov. Det finns även en stege där. 

/Styrelsen

 

2019-09-11 

Nu fungerar äntligen låset till källaren som det ska igen och vi ber därför alla att alltid se till att stänga dörren efter er så att vi minimerar dålig lukt i trappuppgången. 

Tack på förhand!

/Styrelsen

2019-09-09

På förekommen anledning! Några lgh har haft problem med låskolvarna på utsidan av dörren. De kan behöva oljas med Assa  låsolja som nu är inköpt till föreningen . Vid problem att låsa dörren , hör av er till Marie Louise Broomé, 1305 så hjälper hon till.                                            

 

2019-06-06

Årsredovisning 2018 publicerad under Dokumentarkiv/Årsredovisning.

/Styrelsen

 

2016-01-27

Dakki har avslutat reparationsarbetet av brister på avloppsledningarna och återställt all bruten relining* i samtliga lägenheter.

Användning av propplösare som innehåller soda av något slag, får ej användas i avloppet. Använd istället hett vatten och diskmedel för att lösa eventuella stopp. Släpper inte stoppet så måste behörig personal tillkallas för avhjälpande av problemet. Att beakta att i många fall är problemet i vattenlåset och inte i själva ledningen. Vattenlås bör rensas två till fyra gånger per år, alternativt enligt leverantörens anvisningar

De har även relinat fastighetens rörledningar i källaren. Rörledningar som varit för dåliga för att göra sådan åtgärd på har bytts ut.

För att undvika framtida skador och felkonstruktioner i kök och badrum måsta alla arbeten som påverkar avlopp och rörledningar meddelas till styrelsen innan arbetet påbörjas.

De entreprenörer som anlitas måste kunna uppvisa att de är auktoriserade för att styrelsen ska godkänna att de får utföra arbetet.

Efter avslutat jobb måste reliningen återställas om denna brutits. Detta är varje bostadsrättsinnehavares ansvar. Styrelsen kommer, efter att byggprojekt/renovering avslutats, stämma av status med Dakki och den entreprenör som anlitats för att säkerställa att inga brister finns på rörledningarna.

Styrelsen hjälper till med kontaktuppgifter hos Dakki som är den enda entreprenör som godkänns för relinings-arbeten.

Även vid andra ombyggnationer gäller att styrelsen ska informeras och ge sitt godkännande.

För att säkerställa ovan har styrelsen tillsammans med en jurist hos Fastighetsägarna tagit fram förtydligande ordningsregler vid ombyggnation i lägenheterna. Detta dokument går att hitta på föreningens hemsida: www.vitbetan17.se 

Bifogade dokument