Brf Vitbetan 17

Stockholm

Sophantering

Hushållssopor
Hushållssopor kastas i sopkärlen nere i garaget i väl tillslutna påsar (för att undvika lukt).

Var noga med att se till att locket är väl tillslutet på sopkärlet. Hämtning sker tisdagar och fredagar.

Kompost/Matavfall
Matavfall samlas i särskilda papperspåsar som kastas i det bruna sopkärlet i garaget. Extra papperspåsar finns att hämta i garaget. Information om vad som räknas till matavfall finns på Stockholms stads hemsida: http://www.stockholm.se/ByggBo/Avfall-och-atervinning/Sortera-dina-sopor/Matavfall. Föreningens matavfall hämtas på tisdagar.

Sophantering/Städning
Hushållssopor kastas i sopkärlen nere i garaget i väl tillslutna påsar (för att undvika lukt).
Var noga med att se till att locket är väl tillslutet på sopkärlet. Hämtning tisdag och fredag.

Grovsopor
Grovsopor får INTE kastas i sopkärlen i garaget!

Varje lägenhetsinnehavare transporterar själv bort sina grovsopor till en miljöstation eller eller förvara dem till någon av våra städdagar. Då har alla möjlighet att slänga sina grovsopor i den gemensamt hyrda lastbilen som tar grovsoporna till miljöstationen.

Grovsopor får INTE ställas i trapphus, källargångar eller på vädringsbalkongerna.

Miljöstation
Kartonger, tidningar, metallföremål, glas (ej glödlampor), plast och batterier hänvisar vi till miljöstationen högre upp på Malmgårdsvägen vid parkeringen. Övriga grovsopor till miljöstationen vid Årsta.

Glödlampor
Glödlampor lämnas i avsedd låda för glödlampor. Lådan finns i källaren och töms på respektive fixardag.