Brf Vitbetan 17

Stockholm

Bostadsrättsföreningen Vitbetan 17

Malmgårdsvägen 28 11638 Stockholm

 

TVÄTTSTUGAN

 

Tvättider kan bokas mellan 07-10, 10-13, 13-16, 16-19 respektive 19-22.

Ingen tvättmaskin får brukas efter klockan 22 då det kan störa andra boende i huset, vänligen respektera detta.

 

Tvättid bokas via bokningstavlan i källaren upp till två veckor framåt. Efter avslutad tvättid parkeras bokningscylindern i nedersta raden på tavlan.

 

Endast en tvättid per dag och hushåll får bokas. Den bokade tiden måste utnyttjas inom 45 minuter från starttid, därefter kan resterande tid utnyttjas av andra boende.

 

Torkskåp och torktumlare får brukas upp till 30 minuter efter tvättidens slut.

 

Innan avslutad tvättid ansvarar respektive boende (inkl. andra hand) för att städa iordning efter sig, d.v.s. avlägsna ludd från filter i torktumlare och torkskåp, dammsuga, moppa, torka av ytor, tömma papperskorgen vid behov osv. All städutrustning finns i städskåpet i tvättstugan.

 

Tvättmaskinerna får endast brukas enligt bruksanvisningarnas föreskrifter. Samtliga maskiners strömbrytare ska vara i PÅ-läge. Torkskåpets fläkt ska vara påslagen under hela torktiden och därefter stängas av.

 

Vid tvätt av exempelvis bygelbehå eller dylikt måste tvättpåse användas.

 

Textilfärgning eller dylikt som kan skada nästa boendes tvätt får inte förekomma i tvättstugan.

 

Glöm inte att släcka belysningen när du lämnar tvättstugan!

 

Bifogade dokument