Brf Westmanska BB

Linköping, Östergötland

Parkering

Föreningen har 4 markparkeringsplatser och 5 platser i varmgarage i ett av husen. Platserna hyrs ut till de boende enligt kölista. Varje bostadsrättshavare har rätt till minst en bilplats på markparkering eller i garage. Styrelsen har hand om kölistan.
Gästplatser/besöksplatser finns för våra gäster och är gemsamma för alla boende inom Kanbergets Samfällighet.
Dessutom finns 2 besöksplatser som endast är till för besökare till Westmanska BB.

ParkIT

Boka en P-plats åt dina gäster.
Eller låna ut din egen P-plats när du inte behöver den.
Logga in på ParkIT.
Kontakta föreningens styrelse för att bli medlem i ParkIT. Du får då snabbt användarnamn och lösenord med e-post.