Brf Getingen 6

Stockholm

Välkommen till Brf Getingen 6

En bostadsrättsförening i attraktiva Vasastan, på gränsen till Hagastaden, Nationalstadsparkens och Hagaparkens grönområden. Ett trevligt boende i händelsrik omgivning med ett stort utbud av restauranger, caféer, butiker, skolor och förskolor. 

Vill man inte promenera så finns det mycket goda bussförbindelser för att ta sig runt i Stockholms innerstad. Nämnas bör Linjebuss 2 som stannar utanför huset. Den kan ta dig ända till Söders höjder via bland annat Odenplan, Stureplan, Kungsträdgården och Slussen.

Styrelsen arbetar engagerat och målinriktat för att vårda och utveckla fastigheterna.

 

Fakta om föreningen

Föreningen bildades 2007 och är en så kallad äkta förening. Fastigheten förvärvades 2012. Föreningen är medlem i bostadsrättsorganisationen Bostadsrätterna.

Fastighetsbeteckning: Getingen 10

Adress: Norrtullsgatan 30-32, 36-38

Antal hus: Två hus med vardera två trapphus.

Våningsantal: 6

Färdigställandeår: 1939

 

Gemensamma utrymmen

Cykelrum, tvättstugor.

 

Utemiljö 

Föreningen har en stor lummig gård med utemöbler och grill.

 

Värme och ventilation 

Husen värms upp med bergvärme. Värmen distribueras som vattenburen värme till radiatorer placerade under fönstren. Husen ventileras via mekanisk frånluftsventilation.

 

El och vatten

Husens gemensamma behov av elektricitet och vatten ingår i avgiften. Hushållsel betalas via medlemmars enskilda elabonnemang.

 

Ombyggnationer (sedan föreningens förvärv av fastigheten 2012)

 

 • Nya entréportar (2022)
 • Byte tryckstegringspump (2022)
 • Trapphusrenovering (2022)
 • Tvättstugorna renoverades (2022)
 • Nybyggnation av bostäder på vindarna (2021)
 • Vindsförsäljning (2021) 
 • Fasad- och balkongrenovering inkl. ommålning fasad (2019)
 • Balkongbyggnation (2019)
 • Installation bergvärme (2018)
 • Förrådsbyggnation källare (2018)
 • Utökning elservis (2018)
 • Avyttring förråd och sammanslagning med anslutande lägenheter (2018)
 • Installation grindar och staket (2016)
 • Avyttring korridorsändar och sammanslagning med anslutande lägenheter (2016)
 • Installation säkerhetsdörrar (2015)
 • Installation digitala postboxar (2015)
 • Trapphuset målades om (2014) 
 • Fönsterbyte (2014) 
 • Radiatorventilsbyte inkl. slussventiler och stamventiler (2015)
 • Byte av undercentral (2013)
 • Vatten- och avloppsstamsbyte (VA-stammar) badrum och kök (2013)

 

Pågående/planerat

Åtgärder på kattvindar och ventilation (2024)

Soprum (planerad renovering)

 

Besiktningar

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) (2019)

Energideklaration (2011)

 

Antal lägenheter

Totalt 123 st varav 115 lägenheter upplåts med bostadsrätt. 8 lägenheter upplåts med hyresrätt.

 

Hyreslokaler 

Inom fastigheten finns 4 hyreslokaler som upplåts till företag.

 

Överlåtelse- och pantsättningsavgift

Överlåtelseavgift betalas av köparen och utgår med 2,5 % av gällande basbelopp. Pantsättningsavgiften är 1 % av gällande basbelopp.

 

Avgift

Inga avgiftsändringar är planerade. I avgiften ingår värme, varmvatten, kabel-TV, förråd, tvättstuga. Obligatoriskt bredband 1000/1000 Mbit/s kostar 150 kr/månad.

 

Medlemskap

Vissa former av delat ägande accepteras, exempelvis förälder tillsammans med barn.

 

Andrahandsuthyrning

Upplåtelse i andra hand accepteras, naturligtvis enligt gällande lagar och praxis. Kontakta styrelsen för godkännande. En avgift för andrahandsupplåtelse på 10 % av ett prisbasbelopp (46 500 kr år 2019) tas ut av föreningen.

 

Föreningens lån

Uppgift om föreningens lån framgår av årsredovisningen.

 

Föreningens Fakturaadress

Brf Getingen 6
Ref: 02745
FE236-02745 Box 12026
102 21 STOCKHOLM

E-post levfaktura:

236levfaktura.service@fastighetsagarna.se