Brf Dovhjorten

Visby, Gotland

Välkommen till Brf Dovhjorten:s hemsida.

Föreningsstämman 2015-04-23

Föreningsstämman avlöpte lugnt som den alltid gör.

Marie Johansson och Mattias Närsten avtackades och
Ordföranden hälsade Torsten Johansson välkommen
som ordinarie ledamot i styrelsen samt Kent Lundin
och Evert Larsson välkomna som suppleanter. 

Beslutades att föreningen nu anslutes till Telias
bredbandserbjudande Tripple Play.

Föreningen bjöd på Siestas goda räkmacka som de
närvarnade lät sig väl smaka därav. 

 

Kalender

Inget att visa...