Brf Byggmästaren

Uppsala

Välkommen till
Brf Byggmästaren i Uppsala!

 

Brf Byggmästaren ligger i stadsdelen Salabacke i Uppsala och består av tre hus vid Årstagatan och Apelgatan.  Mellan husen finns en stor gård med grill, lekplats och Byggmästarplan, en kommunal park utsmyckad med Florastatyn i centrum. Föreningen bildades den 4 september 1952, inflyttning av den första etappen skedde i December 1953 och den andra etappen (Apelgatan) i December 1954. Ett av husen (B-huset) på Årstagatan 25-35 byggdes 1953 i betong av byggmästare Anders Diös medan A-huset på Årstagatan 37-45 och C-huset på Apelgatan byggdes med tegel.

Mer information om föreningen och dess historia återfinns under rubriken Allmänt till vänster.

Akut Felanmälan 

Om du behöver akut hjälp med något som rör föreningen ber vi dig vänligen att kontakta fastighetsskötaren Sweax. Gäller ärendet maskinerna tvättstugorna så kontaktas Upplands Tvätt och Kylservice i stället. Kontaktinformation finns anslagen i trapphusen.

Styrelse

På årsstämman 2023 valdes en ny styrelse till föreningen bestående av fem ledamöter och tre suppleanter. Den nya styrelsen består av följande medlemmar (kontakuppgifter finns i trapphusen).

Ordförande: Håkan Ahl

Kassör: Torgny Fagrell

SekreterareCarin Kjellner

StyrelseledamotLjudmilla Jonsson

Styrelseledamot: vakant

Suppleant: Roy Nilsson

Suppleant: Nataly Modin

Suppleant: Anita Thorsén

Har du ett ärende till styrelsen så lämna gärna ett meddelande i föreningens brevlåda på Årstagatan 35 eller kontakta den styrelsemedlem som är närmast ditt ärende. Telefonnummer till styrelseledamöterna finns anslaget i trapphusen.